Általános szerződési feltételek

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Jobb agyféltekés rajzolás, Festészeti programok, Alkotóműhelyek
A szolgáltató: JAR Art Kft.
Adószám: 23039980-3-41
Cím: 1139 Budapest, Forgách u. 19.

Jobb agyféltekés rajzolás, Festészeti programok, Alkotóműhelyek
A szolgáltató: Tóthné Bartók Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 39640482
Adószám: 66827328-1-33
Cím: 2191 Bag, Szt. András u. 115.

Köszönjük, hogy Weboldalunkat felkereste és szolgáltatásainkat használja. Szolgáltatásaink használatával, illetve vásárlásával elfogadja a szerződési feltételeinket, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy a JAR Art Kft - Adatkezelési szabályzata - és a - Szerzői jogok -, az - Általános szerződési feltételek - részét képezik, az ott megfogalmazott szabályok a két fél között kötött szerződés teljes értékű részét képezik, ezért kérjük azokat is figyelmesen olvassa el.

 

1. Ajándék videólecke igénylése

Az e-mail címe megadásával juthat az ajándék videóleckékhez. Az ajándék videóleckék igénylése semmilyen pénzbeli fizetéssel, kötelezettséggel nem jár, a videók elérése teljesen ingyenesen történik.
A feliratkozással azonban önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a JAR Art Art Kft rendszeresen elektronikus leveleket küldjön az Ön részére.
A levélküldő rendszerünkön keresztül, minden hírlevelében lehetőséget biztosítunk a hírlevelekről történő leiratkozásra, de a lemondani kívánt e-mail címről küldött lemondó e-maillel is kérhető az adatbázisból való törlés.
(A feliratkozással a birtokunkba jutott e-mail cím, mint személyes adat kezelése, a – JAR Art Kft Adatkezelési szabályzata - szerint történik.)

 

 

2. Tantermi tanfolyami szolgáltatás

 

Jelentkezés

Jelentkezni a honlapról, a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével tud. Jelentkezése beérkezéséről rendszerünk automatikus visszaigazolást küld.

FONTOS! A jelentkezését 8 napig az ön szándéknyilatkozataként kezeljük, hogy részt kíván venni a tanfolyamon.

Amennyiben a tanfolyami létszám már betelt, erről legkésőbb 1 napon belül, tájékoztató e-mailt küldünk a megadott e-mail címre, hogy más időpontot választhasson, vagy elálljon a szolgáltatás igénybe vételétől.

FONTOS! A jelentkezés véglegesítésének feltétele a regisztrációs díjának beérkezése, és ez határozza meg a jelentkezés sorrendjét is. A regisztrációs díjat a tanfolyam kezdetéig óvadékként kezeljük, amit a teljes tanfolyami díjból levonunk, így önnek már csak a hátralék összeget kell megfizetnie a tanfolyam kezdetéig.

Jelentkezése tehát nem jelent helyfoglalást. Ha szeretné a részvételét biztosítani, minél korábban, de legkésőbb 8 napon belül kell befizetnie a regisztrációs díjat.
 

Regisztrációs díjak:

Jobb agyféltekés rajzolás 5 000 Ft
Pasztellfestészet 5 000 Ft
Akrilfestészet 5 000 Ft
Akvarellfestészet 5 000 Ft


Amennyiben a regisztrációs díjat 8 napon belül nem fizeti ki, a jelentkezését töröljük, mivel ez számunkra azt az információt hordozza, hogy jelentkezése nem volt komoly. Ha mégis szeretne a tanfolyamon részt venni, újra jelentkezési lapot kell küldenie.

Ha a tanfolyami létszám időközben betelt, ekkor a regisztrációs díj beérkezéséről nem visszaigazolást küldünk, hanem felvesszük önnel a kapcsolatot, tájékoztatjuk a tanfolyami létszám beteltéről, majd felajánljuk, hogy ezt a díjat későbbi tanfolyamra regisztrálja, vagy kérésére visszautaljuk a számlájára.

 

 

Lemondási feltételek

 

 

Ha a meghirdetett tanfolyam elmarad

Amennyiben a tanfolyamra jelentkezők száma nem éri el a minimális 4 fő létszámot, vagy egyéb rendkívüli okok miatt a tanfolyamot nem tudjuk megtartani, másik időpontot egyeztetünk önnel. Ekkor lehetősége van elállni a részvételtől. Ha ezt választja, a befizetett összeget két napon belül visszautaljuk, vagy készpénzben visszafizetjük önnek.

A tanfolyami díjak fizetése

A tanfolyami díjának hátralékát legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt 1 nappal kell átutalnia a visszaigazolásban megadott bankszámlára.

A díjat személyesen is befizetheti a Gold Irodaház recepcióján (Budapest, XIII. Forgách u. 19.).

Bár az átutalást tekintjük az elsődleges fizetési módnak, átutalási problémája esetén lehetősége van a tanfolyam megkezdése előtt, a helyszínen, készpénzben is fizetni.

A teljes összeg kiegyenlítése a tanfolyami részvételének feltétele.

Fizetés Erzsébet Ajándék utalvánnyal
Kedvezmények

Kedvezmény csak magánszemély számára, a jogosultság igazolása után vehető igénybe. A kedvezmények nem összevonhatók.

3. Online tanfolyami szolgáltatás

Az online tanfolyamokhoz tartozó rendelési felületekről, regisztrációt követően vásárolhat. A regisztráció során a felület eléréséhez szükséges személyes adatokat (név, e-mail cím, jelszó) számlázási, illetve szállítási adatokat kérünk öntől. (A személyes adatok kezelésének szabályait a JAR Art Kft Adatkezelési szabályzata tartalmazza)

A regisztrációt követően, egy saját névvel jelzett fiókot, bocsátunk az ön rendelkezésére, ahol azonnal elérheti az ingyenes-, láthatja a megrendelhető-, és a megvásárolt videó leckéket. Itt bármikor megváltoztathatja személyes adatait is. A regisztrációval semmilyen fizetési kötelezettség nem jár, a felület igénylése teljesen ingyenes.

A feliratkozással önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a JAR Art Kft rendszeresen elektronikus levelet küldjön a megadott e-mail címre.
A levélküldő rendszerünkön keresztül, minden hírlevelében lehetőséget biztosítunk a hírlevelekről történő leiratkozásra.

Regisztrálást követően, az online leckéket, a leckékhez tartozó - Megrendelés – gomb lenyomásával rendelheti meg.

A megrendelést követően a megadott e-mail címre a rendszerünk azonnal rendelés-visszaigazolást küld.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelt oktatóanyag adatait, árát, és a fizetésre vonatkozó banki információkat. Ezt az e-mail-t tekintse díjbekérőnek.

A megrendelés kifizetéséig, a megrendelt videó megjelenik a fiókjában, de nem aktív, azaz nem játszható le. A kifizetett díj beérkezését követően 1 napon belül aktiváljuk a megvásárolt videó leckét. A vásárlásról számla készül, amit az e-mail címére küldünk.

A megrendelés elektronikus úton – távollevők között - megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár és a szerződés a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel jön létre közöttünk, mint szolgáltató és megrendelő között. Az elektronikus úton megkötött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
Az elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben, vagy postai úton jelezheti, az elmetagito@elmetagito.hu e-mail, illetve levélben: JAR Art Kft, 1139 Budapest, Forgách u. 19. címre. Az elállási szándékához formanyomtatvány használata nem kötelező.

FONTOS ! Ön, mint vevő kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy amennyiben az online oktató anyagot, az ön számára elérhetővé tettük, úgy az elállás jogát érvényesen már nem gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom értékesítésére kerül sor, ezáltal az oktató anyag rendelkezésre bocsátásával a szolgáltatás maradéktalanul teljesül.

Az elállási nyilatkozatát csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az oktató anyagot még nem tekinthette meg.
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szolgáltatásaink használatával nem szerez a szolgáltatásokra, vagy az általuk elérhető tartalomra vonatkozóan (beleértve a digitális online oktató anyagok elérhetőségéhez szerzett jogosultságot) semmiféle szellemi tulajdonjogot.>
Az online oktatóanyagért fizetett díjért, az online oktatóanyag megtekintésére kap jogosultságot, az értékesítési oldalon jelzett időintervallumon belül. Az online oktatóanyagok 0-24 óráig, a www.elmetagito.hu portálról érhetőek el, bármikor és korlátlan alkalommal megtekinthetők.
A videók lejátszását a VIMEO videó megosztó oldal közreműködésével biztosítjuk. A VIMEO működésének hibájából adódó lejátszási hibát, kimaradást, vis maior-nak tekintjük, melyért felelősséget nem vállalunk, de tartós, 1 hetet meghaladó hiba esetén, az elérhetőség más módjáról gondoskodunk.

Az esetleges hibákat, problémákat a JAR Art Kft ügyfélszolgálatán jelezheti (telefonon: Bartók Erzsébet 0630-383-3606, 8:00-18:00 között, vagy e-mailben az elmetagito@elmetagito.hu e-mail címen).

Amennyiben a mi hibánkból - 2 hetet meghaladó ideig nem tudjuk biztosítani a filmek megtekintését, akkor kérésére kötelesek vagyunk azt tárgyi adathordozón a rendelkezésére bocsátani.

Vis major esetén (elemi csapás, általános Internet elérési probléma stb.) a szolgáltató mentesül ezen kötelezettsége alól.

A honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kérem olvassa el a -Szerzői jogok - erre vonatkozó rendelkezéseit is, mely rendelkezések az Általános szerződési feltételek részét képezik.
 

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Kérdésed van? Írj nekünk!
Kérjük írd be az elme szót

Elérhetőségeink

1139 Budapest Forgách utca 19.
+36-30-383-3606
elmetagito@elmetagito.hu